Literatuur

Onderzoek naar de effecten van (ultra)fijnstof op gezondheid.

Recent onderzoek van het rivm:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wc2YfDF7m5A&feature=emb_logo
Korte uitleg over fijnstof en ultrafijnstof

RIVM onderzoek
Op 27 juni 2019 publiceerde het RIVM haar eerste resultaten van het onderzoek naar het effect van ultrafijnstof op de gezondheid van kinderen.
De resultaten zijn alarmerend. Er is een rechtstreeks verband aangetoond tussen de gezondheidsklachten en verminderd long-functioneren en de hoeveelheid ultrafijnstof in de lucht.

Bij schoolkinderen;

Blootstelling aan UFP hing samen met een toename in luchtwegklachten en gebruik van luchtwegverwijdende medicatie bij kinderen. Dit gold zowel voor totaal UFP, voor UFP voornamelijk afkomstig van vliegverkeer, als voor UFP voornamelijk van wegverkeer. De frequentie van een aantal luchtwegklachten was circa 20-70% hoger wanneer een dag met een lage en een dag met hoge blootstelling wordt vergeleken.

Een toename van 70% betekent dat als op een dag met een lage blootstelling bijvoorbeeld 10 kinderen last hebben van een piepende ademhaling, op dag met hoge blootstelling 17 kinderen last hebben.

Bij gezonde volwassenen;

Blootstelling aan UFP hing samen met een afname van een aspect van de longfunctie (FVC) en een verlenging van de hersteltijd na een hartslag (QTc interval van het ECG).

Dit zijn relatief kleine veranderingen die, onder de aanname dat een persoon er snel weer van herstelt, niet direct klinisch relevant zijn. Het betreft hier echter gemiddelde veranderingen, die worden waargenomen na een eenmalige blootstelling van 5 uur bij jonge, gezonde volwassenen.

Conclusie
Hoewel de gevonden kortdurende veranderingen in longfunctie (kinderen & volwassenen) en hartfunctie (volwassenen) relatief gering zijn op basis van een groepsgemiddelde, kunnen ze voor gevoelige individuen groter zijn.

Hoewel de gevonden kortdurende veranderingen in longfunctie (kinderen & volwassenen) en hartfunctie (volwassenen) relatief gering zijn op basis van een groepsgemiddelde, kunnen ze voor gevoelige individuen groter zijn.

Ultrafijn stof rondom Schiphol heeft een negatief effect op gezondheid

Lees het artikel hierover op RIVM

Literatuurlijst: